Bilkopskyltar

När vi fattar en resolution om att köpa en bil, bör vi tänka i antal beställningar om vi letar efter den perfekta designen för oss själva i bilhandlaren eller om vi kommer att använda provisionskollektionen. Båda lösningarna planerar direkta funktioner och fördelar, och vilka av dem som kommer att vara hälsosammare för oss, vill från våra personliga preferenser också ekonomiska uppgifter. Det största värdet på begagnade bilar och dessutom nackdelen med nya bilar är deras pris. På grund av att de är mer tillgängliga än bilar direkt från salongen kan vi för samma belopp få modellen till och med ett högre värde. Värdet på bilen som kommer från salongen börjar omedelbart minska. Efter ett år sänks det med nästan 30 procent, och efter tre år kommer vi att kunna överföra det för bara 40 till 50 procent av inköpspriset. Prisfallet är extremt drastiskt för mycket viktiga bilar som används som lyxvaror. Därför är det naturligtvis det mest överlappande att köpa en treårig bil. Som regel är de inte slitna, men deras betalning i systemet för bilens viktiga pris och form är den största. Att köpa en gammal bil (även om de ibland är väldigt populära kan vara ett dödligt beslut. För det första kan utgifterna för förändringar i slutändan bli dyrare än själva bilen. För det andra kan vi bli offer för en bedrägeri som kommer att dölja för oss olika beslut och viktiga fakta, till exempel när bevis naturligtvis.

Fördelen med nya bilar är att vi har frihet att välja interiör och färg. Vi kan anpassa även de minsta detaljerna till våra egna önskemål och preferenser. Att köpa en bil från en ny hand tillåter snarare inte valet i slutet av en stor, att lura sig från nästan viktiga frågor. Det stora urvalet som showrummen föreslår är och uppfyller i viss utsträckning förväntningarna hos även de mest krävande förarna. En bil som köps i showroom är garanterad, vilket naturligtvis är en fördel, men det gäller även andra kostnader. Vi är skyldiga att själva finansiera reparationer som härrör från den dagliga driften, och om vi inte förlorade denna förklaring måste vi uppfylla dem i godkända showrooms, där de är dyrare. Att köpa en bil är en operation under vilken vi måste ta hand om inte bara dess pris utan också de potentiella utgifterna i samband med dess användning. När vi köper en bil i utställningsrummet har vi en garanti för att vi inte kommer att användas för dess utseende och att det lätt kommer att förlora på priser, så varje försäljning kommer att vara negativ för oss. Om vi ​​tar ett snabbt beslut om att köpa en begagnad bil kan det visa sig som en bottenlös brunn och pengarna som överförs till den kommer att slösas bort snarare än investerade. Du bör då ha en bra bild av hans öde och beteende med viss misstro mot de ansikten som vi gör honom med. Det är värt att gå till en beprövad kommission som har en vacker åsikt. Det är vår nuvarande garanti att vi inte kommer att bli offer för fuskaren. Vänligen utvärdera våra ekonomiska uppgifter noggrant. En ny, men begagnad bil, förbrukar sig med det mest rimliga alternativet, även om det är en annan fråga, som vi kommer att möjliggöra den bästa lösningen för oss.