Brandbekampning ett plan online spel

När man försöker släcka bränder räcker många instinktivt efter vatten. Det är också det billigaste släckmedlet som är mycket synligt. Men brandmän, brandbekämpningspecialister väljer inte alltid det. Valet av släckmedel vill ha från brinnande material.

SläckningsskumSläckskum styr perfekt bland annat under bränder av brandfarliga vätskor som bensin eller alkohol. Skum kan inte släckas med brinnande alkalimetaller eller elektriska installationer och något som fungerar med vatten. Släckpulver har den mest kompletta användningen.I förhållande till deras sammansättning kan de användas för att släcka nästan alla viktiga material. Släckningsgaser, av vilka koldioxid är det mest intressanta, är bra på att släcka bränder av hårt kol, koks och svavel samt sådana metaller som kalium, natrium, kalcium, järn och zink. Och vatten gör vårt budskap perfekt i kontakt med brinnande fasta ämnen av organiskt ursprung, till exempel trä, papper, kol, halm.

Ånga brandsläckning eller ånga som släckningsmedelI likhet med vatten är ånga en släckningsmetod. Han kan levereras i händelse av förbränning av endast dessa material. Den största skillnaden mellan ånga och vatten är den sista, att vatten kan användas på en fri plats och ånga endast i slutna rum med en kubatur på högst 500 kvadratmeter. I större rum är ångan ineffektiv. För god brandbekämpning rekommenderas inte bara att lära sig släckmedlet som är tillräckligt för andra ämnen, utan också att veta sanningen om hur man använder dem och rikta dem till eldområdet.