Elektriska och elektroniska skillnader

Den vanligaste säkerhetsformen är nuvarande skydd, ges i elektriska konstruktioner. Uppgiften är att skydda mottagare, motorer, transformatorer och distributörer, även om deras viktigaste befogenhet är att skydda ledningarna. Kortslutningsskyddsmetoden har varit så under många år. En mer komplicerad teknik är ett rum med överbelastningsskydd. Valet av skydd beror på skyddets effektivitet, liksom på den långsiktiga överbelastningen av ledningar och kablar.

https://flexa-opt.eu/se/

Mönster och riktlinjer för konstruktion av elektrisk utrustning anger de minimikrav som installationerna måste ta med enheten skyddad, t.ex. typ av säkerhet, känslighet och effektivitet, och plats. Det finns situationer där kraven är strängare och skydd kräver att det finns certifierade. Idén för samma skapar en mening där installationen kommer att installeras. Om dessa är speciella lägenheter utsatta för skador på elinstallationer är kvalitetskraven automatiskt högre.Kortslutningsskydd är en vanlig typ av skydd. De är skyldiga att spendera i varje elektrisk krets och så i början, inom kretsutgångsområdet och där det finns en minskning av belastningen på ledningar, t.ex. genom att minska tvärsnittet eller använda en annan guide. I motsats till vad som förefaller vara att placera ett kortslutningsskydd i kretsbranschen är inte så tungt och känt när det kan tyckas. Det är viktigt att installera dem i ett utrymme inte mindre än 3 m från det här nya elementet. På grund av det sista intervallet från filialen till skyddet dimensioneras eftersom den installerade säkerheten var framför den fungerar denna lösning genom att sannolikheten för en kortslutning på det sista beviset är tung. Samma beroende beror bland annat på ledningar som förbinder energikällor transformatorer, batterier eller generatorer med brytare, förutsatt att skydden är placerade i brytaren, på baksidan av kretsen. Dessa två undantag anses vara giltiga om det finns en säker sektion av ledningen som inte har bra kortslutningsskydd vid starten.Beskrivet problem avslöjar att mycket känsliga och ett fåtal används trots att de i själva verket befinner sig i heminstallationerna hos var och en av oss.