Hotet om en explosiv atmosfar pa arbetsplatsen

http://se.healthymode.eu/onodiga-kilo-naturliga-satt-att-ga-ner-i-vikt/Onödiga kilo naturliga sätt att gå ner i vikt

ATEX-direktivet (Atmosphères Explosibles, även kallat direktiv 94/9 / EG, är definitivt Europeiska unionen, som definierar de väsentliga kraven för dataprodukter för användning i explosionsfarliga områden. Riskerna för metan och kolstoftxplosion är de flesta maskiner och verktyg som används i kolgruvor, och ATEX-direktivet gäller verktyg och skyddsmetoder avsedda för användning i ytor som utsätts för explosionsrisk. Till dess att de sista säkerhetsbestämmelserna i enskilda EU-länder var olika, vilket var ett stort hinder för friheten att utbyta varor mellan medlemsländerna.Av detta skäl skapades ett förenande ATEX-direktiv, vilket förenade de befintliga modellerna och långt underlättar omsättningen av varor i Europeiska unionen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är det viktigaste målet för ATEX-direktivet att ägna fri flöde av varor som säkerställer en hög explosionsskyddsnivå. När det gäller datautrustning för arbete i explosionshotade områden utfärdade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som trädde i kraft den 1 juli 2003. Dessutom antogs direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även kallat ATEX USERS den 16 december 1999, vilka ändringar avser minimikraven för boksäkerhet i miljöer där det finns risk för explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG började fungera till den 1 juli 2003 och ersatte tidigare tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummerExekveringssymbolexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning