Jordklamman st 208

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen vid slutet av elektrostatisk gnista. Det är allmänt anpassat som transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan vara en annan form. De lättaste och några komplicerade modellerna presenteras från jordstationen och ledningen. Robustare och tekniskt avancerade är utrustade för att skydda jordförhållandet, tack vare vilket det är möjligt att dispensera eller transportera produkten, när jordningen förbli tätt ansluten.

Elektrostatiska jordbearbetning används oftast vid lastning eller lossning av järnvägsbehållare, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

Som en följd av fyllning eller tömning av behållare av olika innehåll (t ex. Behållare med pulver, granuler, vätskor kan utveckla allvarlig elektrostatisk laddning. Källan av deras stående kan också blandas, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller överföring av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som står i kontakt med varandra. Produkten enkel och snabb anslutning med jordad eller oladdat mål kan uppstå en kort strömpuls, som kommer att ansvara i medvetandet hos gnistor.Ingen vård gnisturladdning kan orsaka antändning av gasblandningen och luften, som ger dålig explosion eller explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.