Kassa ett moms

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett extremt viktigt dokument för investerare också för användaren. Det är de viktigaste skyldigheterna att utfärda sådana försäljningshandlingar, de efterföljande bör alltid ta ut kvittot med dem.

Tyvärr betalar de flesta av oss inte mycket uppmärksamhet på kvitton, vilket i många fall skapar allvarliga konsekvenser. Hur länge ska vi behålla sådana utskrifter från kassaregister och av vilka skäl kan de vara användbara för oss?

I företagarnas framgång är frågan ganska enkel. De ska lämna kopior av kvitton i 5 år - i händelse av en revision av statskassens titel. Varför är det här dokumentet alltid en kund?Detta lilla pappersskrot i kraftfall som innehåller bred mening. Om vi känner till ett kassakvittotts giltighet och vi vet vilket innebär att lagra ett sådant dokument korrekt kan vi få mycket. Detta resulterar i varje nuvarande fall där vi vill annonsera de inköpta varorna eller returnera det och ta våra pengar. I det här fallet kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Vilka tidsfrister måste vi tänka på när kvittot är att hjälpa oss att lämna in ett klagomål? Om vi köper matvaror kan vi rapportera problem med dem i upp till 3 dagar. Mycket längre bör vi behålla dessa kvitton, vilket är ett dokument för inköp av kläder, skor, möbler eller RTV-utrustning. Här ger lagen oss 24 månader för att hitta beslut och göra ett klagomål. Just när vi inte kan få kvitto kommer vårt klagomål inte att accepteras. Ju högre antal varor som annonseras, desto mer uppenbart förlust kombinerat med bristen på ett dokument som bekräftar sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg om kvitton som säljaren måste ge oss under inköp. Låt oss komma ihåg och sätta dokumenten på ett hälsosamt sätt. Vi kan skapa kuvert där vi lagrar kvitton i kronologisk tid, kan vi lämna det här projektet en speciell låda. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar den försäljning vi har gjort har respekterats så länge som det blir grunden för ett klagomål.