Kassaapparat och terminal

För alla företagare kommer det förr eller senare att finnas ett element där han kommer att kräva att utrusta skattebeloppet till ett känt företag. Men det finns ett problem för tillfället, eller är det omedelbart lutande till målet?Nej, nej, han borde installera det först. Att installera ett finansiellt kassaapparat är inte så viktigt, jag minns att allt efter att ha läst detta sammanhang kan hantera sig själv.

ProfolanProfolan Profolan Det bästa naturliga receptet för att bekämpa skallighet och gråning för män!

Var exakt måste du börja?Det grundläggande steget är att köpa ett posnet termiskt kassaapparat. Det skulle vara bra om vi gjorde det cirka 3-5 veckor tidigare, det skulle göra det möjligt för oss att presentera oss själva direkt med denna utrustning och dess kapacitet. Den tid som vi ägnar oss åt att träna med beloppet på ett icke-skattemässigt sätt kommer att hjälpa oss en mycket senare position och spara många nerver, för att inte tala om våra klienters nerver.Om vi ​​känner till det polska kassaapparatet, ska vi meddela det behöriga skattekontoret dagen före planerad kontantbeskattning.Meddelandet då starkt uppenbarligen skriva för hand.När du har skrivit ett sådant uttalande bör du starta skattemodulen. Du kan naturligtvis göra det tidigare, men vi kan absolut inte vara sena med den sista handlingen.Denna hjälp tillhandahålls av en auktoriserad kassatjänst. Under servicen fyller servicetekniker ut serviceboken och beloppet förseglas med en blyförsegling med serviceteknikerens poäng.Efter att ha inlett skattemodulen, senast 7 dagar, ska du fylla i och skicka in ett annat material till det enskilda skattekontoret. Det är sedan formuläret "Meddelande om skattebetalaren på kassasystemet". Servicetekniker tillhandahåller ett sådant dokument gratis. På papperet skriver vi in ​​alla uppgifter om vårt varumärke, även om kassaapparaten - dess serienummer, unikt, vi ger platsen för installationen och datum för skatter och skyldigheter.Det är värt att ansvaret för att lämna in ett sådant dokument ligger hos skattebetalaren. Vi rekommenderar också att du sparar en kopia av dokumentet.Efter "finansiering" av kassan utfärdar skattekontoret det tredje numret - registreringsnummer. Antalet markerat på valutan var till exempel en vattentät markör. Dessutom finns det i serviceboken i ett liknande fält. Detta nummer tas vanligtvis när du skickar in handlingar om skattebefrielse till skattekontoret, ibland kan det erhållas per brev.Vår bok, kompletterad med webbplatsen, är oerhört viktig. Det är varje skattebetalares skyldighet att lagra den i en lägenhet med ett kassaapparat.