Kassabevis over pln 40000 netto eller brutto

Att köpa all försäljning till kassan finns i vår - inte bara polska - laglig skyldighet. Varje, även den minsta transaktionen, måste betalas för skattebeloppet, eftersom det måste vara föremål för moms.

När vi köper ett kassaapparat till din butik beror detta köp på en speciell tjänst, som är skyldig att ta hand om våra kassaregister. Kassaregister i Krakow är ett fält där du kan köpa någon skatteanordning som passar bäst för en viss bransch. & nbsp; Det är anställda i en sådan & nbsp; butik & nbsp; och tjänsten & nbsp; har rätt till den sista som ändrar mängden moms som programmeras på beloppet när gällande bestämmelser gäller, enligt vilket skattesumman ändras. Endast auktoriserad service kan göra några korrigeringar i kassaregistret.

Kassaregistret är bara vanlig utrustning som kan skadas, och därför måste alla som bedriver kommersiell eller tjänsteverksamhet och kan tjäna pengar veta reglerna för att arbeta med dåliga pengar. Ett skadat kassaregister måste vara känt att repareras så snart som möjligt, oberoende av orsaken till skadan eller hur denna skada kommer till butikens vidare funktion. Visst bevisa att det är ett bevis på att skrivaren är skadad, så att endast ett fragment av texten visas på räkningen. Men ett ofullständigt kvitto måste visserligen redan vara orsaken till skattekontoret att utfärda ett mandat för det företag som utfärdat det!

Så snart vi observerar skadorna på kassan bör vi inte reparera det på egen hand. Skadade pengar ska tillfälligt uteslutas från butiksfunktionen och samlas in från ett annat aktivt kassaregister, medan om det inte är tillgängligt - stäng butiken tills enheten repareras. På grund av det faktum att kassamyndighetens misslyckande kan hindra hela butikets arbete, fungerar kassaapparatstjänsterna mycket väl och försöker ta bort defekterna regelbundet eller på kortast möjliga tid. Så efter att ha hittat några fel i kassakontrollförfarandet får vi inte reparera det på egen hand - ring service och kontakta servicetekniker eller ta direkt pengar till serviceplatsen, naturligtvis, efter att ha stängt av det och säkrat det. Vi bör genomföra sådana förfaranden så enkelt som möjligt så att beslutet snabbt kan repareras och vi kan använda kassaregistreringsfunktionerna igen.