Kassaskap paving boat

Om du startar din egen ekonomiska energi, är det värt att kontrollera noggrant, eller du behöver inte köpa ett postnät neo & nbsp; och tillämpa det dagligen i en privat funktion. Polska reglerna informerar oss mycket enkelt och enkelt om vem som ska ta pengarna och vem som måste utfärda kvitton.

År 2015 minskade antalet skattebetalare som var lämpliga att ta ytterligare undantag från skyldigheten att få skattekassor att minska betydligt i den polska regionen, vilket givetvis innebär att det finanspolitiska kassaregisteret stannar dagligen med en nödvändighet för ett växande antal medborgare.

Enligt de senaste bestämmelserna i momslagen är alla skattebetalare i vårt land skyldiga att använda kassaregister för arbetstransaktioner av fysiska personer som inte bedriver verksamhet. Skattebetalare är också skyldiga att använda kassaregister i framgång för att registrera försäljningen för arbetet med klumpsummare. Endast de skattebetalare vars årliga inkomst överstiger 20 000 PLN måste utrusta sig i skattefickor.

Det är också värt att notera att bilverkstäder inte behöver vara kassaapparater om de varor de säljer monteras direkt av dem i bilar. I sådana former tillhandahåller bilverkstäder en tjänst och säljer inte vissa varor. Skattekontor visar också att för en sådan framgång på de fakturor som utförts för reparationshjälp inte introducera monterade delar, eftersom specifikationen av dessa produkter kan göra det svårt att få ett gott att frigöras från behoven hos innehav av kassaregister.

I vårt land löses elleverantörer och företag som tillhandahåller telekommunikation, försäkring och finansiella tjänster också ur kassaregister. Lösningar kan erhållas av företag som erbjuder tjänster relaterade direkt till fastighetsmarknaden. Det bör också komma ihåg att kassaregisterna inte behöver ta och företag som tillhandahåller postorderförsäljning, eftersom betalningen vanligtvis finns på bankkontot. Från fotografierna om omsättning upp till 20 000 PLN kan taxichaufförer inte ha nya företag som tillhandahåller persontransporter.