Kedjan gastronomi

Säkerhetsplattor kallas också säkerhetshuvuden eller membranen. Tillämpligheten är ett svar på frågan om vad det därför finns begränsad säkerhet.

Säkerhetsplattornas uppgift är att rikta till ett karakteristiskt ställe för högt tryck, vilket uppstår som ett resultat av fel. Enheter kan associeras i motsatta system. De skiljer sig i relationer från typ av installation och medium. De kan använda originella former, olika typer av tekniska lösningar som användes under implementeringen. De kan båda vara gjorda av andra material.

Principen för sprängskivor & nbsp; är att arbetsmediet omedelbart dräneras från den försäkrade anordningen genom ett tomt tvärsnitt, vilket skapades i produkten för att spränga den utbytbara plattan.

Säkerhetsplattor kan anpassas individuellt till typen av installation eller enhet. De produceras enligt kundens krav. Plattorna som utgör fabriksspänningen spelar den största berömmelsen. När trycket, t.ex. i tanken, når en hotande höjd, kommer plattan att spricka. Tack vare detta stoppar risken för fel betydligt lägre.

Laserskurna skär är tillgängliga för försäljning med Gi-laserteknik.

Användning av sprängskivor i kombination med säkerhetsventiler är extremt vanligt. I detta arrangemang är ventilplattan skyddad mot korrosion, smuts eller skador som uppstår till följd av väderförhållanden.

Alla enkla och ventiler måste följa strikta säkerhetsregler enligt lag.