Kopna gorka plus en unik arboret

Extraordinära lok flyttar oss till bältet i Knyszyńska Jungle, förstått från de ursprungliga horisonterna, också intressanta gångavstånd. Som under utflykterna efter den nuvarande fraktionen kommer att sträva efter att utöka artig kunskap till ekosfärens topos, att irboretet i Kopna Turnia skulle oåterkalleligt inträffa. Denna dendrologiska anläggning dök upp 1988 och försvagade omedelbart turister-naturforskarnas hjärtan. Varje besök i regionen kan föregås av en dekorativ passion förutom biosfärens vetenskap, där det är lämpligt att mätta landskapet med många bra träslag. Vad kan du se här? En samling träd, tack vare vilka forumen lär hundratals om problemet med Knyszyńska skogen och dess växtgarderob. Underbara ekar, olika sätt för ener, cypressträd och rododendron - det är naturliga överraskningar, tack vare vilken marschen efter den nuvarande arboretumhumören för någon av oss är en första klassens passion. För banan efter det sista dendrologiska torget är den höga naturen mer uttryckt hydrologisk natur. Den marginella egenheten är Panopticum på Knyszyńska urskogen, i vilken den allmänt fångst av ett hav av rester från säsongen januari och Napoleonstrider. Modern samtida orsakar ett absolut tryck på folket och ger Hemp Shell en ställning som fortfarande lätt kan ses av resenärer.