Rush oversattning

Brand är en starkt destruktiv kraft. Eftersom det hittar brandfarliga ämnen på hemvägen, förstör den dem helt. En oförändrad förbränningsprocess kan täcka nästan allt material vi har - fasta ämnen, vätskor och gaser. Olika brandsläckningsmedel används i sambandet mellan det material som ska brännas och bränderna. Den mest fashionabla är vattnet. Och inte i något exempel kan du använda den. Bränder och pulver används ofta i bränder.Mindre känt är användningen av ånga för att smälta elden och förhindra dess repetition. Parets mindre popularitet beror förmodligen från nutiden, att det är viktigt att använda den endast i slutna lägenheter och att släcka endast vissa bränder. Ånga som brandsläckningsmedel är inte formad som bevis för att släcka brinnande skogar. Det betyder inte att du inte kan använda den när du släcker brinnande trä. Ånga är en positiv lösning, bland annat vid bränder i människors rum för torkning av trä, men storleken på dessa aktiviteter kan inte överstiga 500 kvadratmeter.Ångblockeringsprocessen räknas med att ge den under tryck inom eldområdet. Därmed gallring brännbara gaser som passerar in i området, även minskar koncentrationen av syre, vilket i sin tur förhindrar dess utveckling, och efter brand slocknar kilkorgu minuter. Ånga används för att släcka bränder av fasta ämnen, men dessa vätskor och gaser. Och i moderna exempel måste elden endast spridas i ett slutet område. I utomhusluften förlorar vattenångan sin effektivitet som brandsläckningsmetod.