Skogsbrandrisker

Drycker bland de viktigaste aspekterna av industrisäkerhet är skyddet av det mänskliga livet.Det är uppenbart att fellinjerna & nbsp; leder till det bredaste måttet av händelser också i lokalerna - såväl som på jobbet. Så i den verkliga dosen gör våra - till synes delikata och små - misstag oss nackdelar.

Kan dessa händelser undvikas?Naturligtvis förutsatt att jobbet är väl förberedt, även under de mest ursprungliga förhållandena. Så när du är i din första hjälpenpaket behöver du hitta en plåstret och ett elastiskt bandage, verkligen i arbetsrummet. Vi måste ha tillgång till de mest grundläggande hjälpkällorna.Självsläckaren eller släckningsmattan - vilket är en utmärkt brandsläckningslinje som orsakar irreparabel skada och ett omedelbart hot mot liv eller hälsa - finns förmodligen. Om det finns explosiva zoner eller ökad risk för brand på arbetsplatsen, be om en brandsläckare med rätt volym och energi för att stoppa faran.

Det är känt att vissa saker inte kan undvikas och lära känna dig själv - vad ska vi göra i den här situationen?De flesta av mönster och föreskrifter förutsätter evakuering av människor - och ibland är det bra och kallar lämpliga statliga myndigheter som brandkår, polis, ambulans eller specialiserade enheter - gas eller energi ambulans. I ljuset av lagen är boende ett grundvärde och ingen summa pengar, eller priset på materialet är inte värt förlusten av liv eller allvarliga hälsoskador. Så försök att undvika risken eller rekommendera en naturlig hand med det - utan att äventyra dig själv!