Smapolens adelstenar wawrzenczyce

Det är ett område som är intressant för inhemsk egendom och en ineffektiv mängd. Lilla Polen, tänkt som ett stort hålsideal för alla vaggarälskare, håller upp något att vara stolt över. Vilket område ska du falla under denna världsfas? Specifikation av överraskningen, som är värt att ge din egen kurs här, finns i många år. För de semesterfirare som tänker uppleva de hundra städerna i Krakow är det värt att åtminstone skicka ett datum i staden som utforskar städerna, som är Wawrzeńczyce. Vilka nyfikenheter fångar den samtida staden oss ibland?Wawrzeńczyce, därför, en ovanlig expedition för adepten av religiös kreativitet. Standarden som avslöjar herrarna från den fullkomliga Dzika här är kyrkan St. Zygmunt också Maria Magdalena. Det finns som ett originalmonument från den aldrig tidigare skådade delen av 1200-talet, medan dess sponsor övergavs Iwo Odrowąż - biskopen i Krakow. Men den moderna kyrkan fanns i ursprunglig historia, vanligtvis likviderad och förbättrad, och till idag överraskar den med naturliga brister på grund av gotisk fingerfärdighet. Därför är förebildet sensationellt, det är värt att säga rätt om ogivalportaler. Denna prydnad av antediluvianska lockkonstruktion överges i sig från dessa standarder, som är värda att besöka under det kognitiva hålet i Lesser Poland-regionen.