Tekniska framsteg och arbetsloshet

Idag, tillsammans med teknisk utveckling, blir aktiviteter som upprepats för att vara svåra, verkliga. Allt tack vare de stora framsteg som sker dagligen framför våra ögon.

Ingen är förvånad över de samtal som utförs med hjälp av en mobiltelefon - ba - för generationer födda under tiotals år är bristen på en mobiltelefon vackert omöjlig att föreställa sig. Därför visar detta flaggskeppsexempel den omvandling som existerar i nära deltagande.

Tekniska framsteg är emellertid både uppkomsten av de sista enheterna i vardagen, liksom den gradvisa förbättringen av saker som har varit länge sedan. Ett exempel kan leva här känt under många decennier kameran. För närvarande är en dryck från de trender som den här audiovisuella utrustningen medför, en gradvis miniatyrisering. Först och främst krävs det för att öka användarvänligheten, vilket gör dem mer synliga oavsett ögonblicket.

Miniatyrisering, som inte är allas uppmärksamhet, har och dess andra aspekt - det kan äventyra vår integritet. På vilken typ av sätt frågar den nyfiken skeptiker. Tja, till exempel, genom att montera kameror i meningar att vi inte skulle misstänka att kunna infoga bildspelare i dem.

Mikroskopkameror, eftersom vi redan har kommit till en sådan miniatyrisering, kan de existera yngre än tapphuvudet. Tack vare detta är de ett tacksamt kvasi-spionageverktyg. Naturligtvis, för vanliga vanliga människor går det när fiktion. Men om vi tar hänsyn till möjligheten att registrera en sådan kamera med en sådan kamera, vill deltagarna inte att någon ska veta om dess skapande, då faller något annat i vår hypotes.

Mikroskopisk bildregistrering kan sedan användas även för business intelligence, spioneri make misstänks för otrohet och slutligen skydda systemkapacitet i den kommunala övervakningen som ett alternativ. Ingen anledning till möjligheten att använda mikroskopisk kamera kommer att vara ett användbart verktyg för att registrera varhelst inte existerar traditionell kamera.